Informace k pobytu

V roce 2020 se ve spolupráci s CK Kovotour Plus, s.r.o., uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Černého moře v Bulharsku.

Přeprava bude realizována charterovými lety z letiště Václava Havla v Praze na letiště ve Varně. Transfer z letiště ve Varně na lokalitu a zpět je zajištěn klimatizovaným autobusem.

Léčebně-ozdravné pobyty se konají v Bulharsku v hotelovém areálu Morski Duni. Leží v blízkosti písečné pláže s jemným pískem a je vzdálený 2 km od nejbližší obce Škorpilovci. Ubytování je zajištěno ve čtyřech totožných třípodlažních zděných budovách s klimatizovanými 2lůžkovými a 4lůžkovými pokoji, které mají vlastní sociální zařízení s terasou.

Stravování je v lokalitě zajištěno přímo v hotelovém komplexu 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) formou švédských stolů. Pro děti trpící diagnózou celiakie jsou pokrmy upravovány s garancí původu surovin a bezlepkových potravin a jídlo je připravováno v oddělených nádobách tak, aby nedošlo ke kontaktu s alergenem. Pitný režim je zajištěn v množství min. 2,5 l tekutin na osobu, a to mimo základní tekutiny podávané v rámci celodenního stravování.

V místě pobytu mají děti zajištěnou základní zdravotní péči poskytovanou lékaři a zdravotními sestrami v ambulantní ordinaci. Ošetřující lékař turnusu provede u každého dítěte vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku, kterou zaznamená do Lékařské zprávy. Ta bude předána rodičům dětí při příletu po skončení léčebně-ozdravného pobytu a rovněž zaslána příslušnému ošetřujícímu lékaři, který tento pobyt dítěti navrhl v rámci nastaveného léčebného procesu.

Pro děti je po celou dobu zajišťován kulturní a sportovní program. Zajistěte pro své dítě kapesné v měně bulharský leva/euro. Z kapesného si děti budou hradit výlety, drobné nákupy a dárky.

CESTOVNÍ DOKLADY

Pro cestu a pobyt v zahraničí musí mít dítě vlastní platný cestovní doklad. Dítě může vycestovat na základě platného cestovního pasu České republiky (platnost dokladu nesmí končit dříve než 3 měsíce po ukončení turnusu), nebo vlastního občanského průkazu. Pokud má dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je povinností jeho zákonných zástupců zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí.

Pro potřeby ošetření v zahraničí dejte dítěti s sebou jeho průkaz pojištěnce.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče o děti bude v každém turnusu léčebně-ozdravného pobytu zajištěna zkušeným týmem lékařů a zdravotních sester v ordinaci vybavené všemi potřebnými léky a zdravotnickým materiálem pro případ akutního onemocnění nebo poskytnutí první pomoci v případě úrazů. Ordinace je zřízena přímo v místě pobytu s denním i pohotovostním režimem.

Léky, které dítě dlouhodobě užívá, však musí mít s sebou, a to v takovém množství, aby mu vystačily na celých 21 dní pobytu. Tyto léky (v originálním balení) uložte do sáčku, který označte jménem dítěte a před cestou nezapomeňte vložit do kufru. Do sáčku či balíčku vložte sdělení, kolikrát denně, v jakém množství a za jakých podmínek (před jídlem, před spaním apod.) dítě ten který lék užívá. Léky, které musí dítě užít v době přepravy, dejte do příručního zavazadla, a to v minimálním možném množství!

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Před odletem na letišti odevzdáte doprovázejícímu výchovnému pracovníkovi lékařem podepsané Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a aktuálně užívaných lécích. Potvrzení lékaře nesmí být s datem starším než 14 dnů před odletem (pozor na dovolené lékařů!).

Nezapomeňte také vyplnit, podepsat a před odletem odevzdat Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti. I když o kontrole chrupu nevyžadujeme potvrzení lékaře, je třeba před nástupem k léčebně-ozdravnému pobytu věnovat kontrole a případné sanaci chrupu (opravě kazů apod.) dostatečnou pozornost. Podpis zákonných zástupců nesmí být s datem starším než 1 den před odletem, jinak je Prohlášení považováno za neplatné a dítě nebude přijato k léčebně-ozdravnému pobytu.

OSOBNÍ VÝBAVA DĚTÍ

Veškeré oblečení dítěte by mělo být pohodlné, vzdušné a z přírodních materiálů (trička, spodní a noční prádlo nejlépe z bavlny) a přizpůsobeno termínu konání turnusu. Začátkem června a v září mohou být u moře chladnější večery, denní teploty však mají letní charakter.

V ubytovacích zařízeních je zajištěno ložní prádlo (výměna 1x týdně) a ručníky (výměna 2x týdně). Dítě je nutno vybavit ručníkem na pláž, u moře nelze používat hotelový ručník. Hromadné praní osobního prádla není možné, pouze přepírání v umyvadlech. Pokud je ale dítě méně samostatné, je třeba, abyste je vybavili osobním prádlem (a oblečením) pro celý třítýdenní pobyt.

Nedávejte s sebou dítěti žádné cennosti (např. náušnice, řetízky z drahých kovů, drahé hodinky, fotoaparáty, elektroniku včetně mobilních telefonů apod.). Cennosti nelze ukládat na bezpečném místě a za jejich případné poškození či ztrátu si dítě zodpovídá samo. Prostá ztráta, krádež nebo poškození věcí a zavazadel nejsou kryty pojištěním poskytnutým pro cestu a pobyt ze strany VZP.

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

Pro případ úrazu či onemocnění během cesty a pobytu budou děti pojištěny kompletním pojištěním léčebných výdajů, které zaručuje úhradu nákladů za ošetření či léčení ve zdravotnických zařízeních v místě pobytu a v případě potřeby i zpětný transport do republiky.

Dále bude dětem zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tzn. ne účastníkům pobytu), pojištění doby léčení úrazu (vztahuje se na úrazy s dobou léčení delší než 9 dní) včetně trvalých následků a pojištění poškození a zničení věcí nebo zavazadel (při splnění pojistných podmínek). Poskytnuté pojištění se nevztahuje na prostou krádež či ztrátu věcí a zavazadel.

KONTAKTY

Pokud budete potřebovat upřesnění některých informací, obraťte se na Informační centrum VZP:

Nebo na informační centrum CK Kovotour Plus, s.r.o.:

  • Callcentrum – denně od 7.00 do 20.00 hod. na tel.: 591 160 306, 602 549 941, e-mail: morskykonik@kovotour.cz

Aktuální denní zpravodajství z lokalit o průběhu každého turnusu najdete v rubrice Deníček.

Dítěti můžete psát v době účasti buď prostřednictvím deníčku, v rubrice Napište svému dítěti, nebo na adresu:

Sea Dune
9112 Dolni Chiflik
Bulharsko


Mobilní aplikace Mořský koník On-line

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka, ihned se dozvíte o aktualizaci zpravodajství díky notifikacím.

Google Play

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro Android.

Stáhnout

App Store

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro iOS - iPhone.

Stáhnout